Wyszukaj worek wpisując nazwę swojego odkurzacza

Kategorie

Regulamin

& 1

Worekdoodkurzacza.pl. jest domeną sklepu internetowego Podmuch Twoja Platforma Worków do Odkurzaczy, którego właścicielem jest Piotr Bochnowski. z siedzibą w 38-200 Jasło przy ul. Kopernika 5/31. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w powyższym sklepie intenetowym

DANE FIRMY:

PODMUCH TWOJA PLATFORMA WORKÓW DO ODKURZACZY
ul. KOPERNIKA 5/31
38-200 Jasło
NIP: 6851875411
REGON: 363660867

§ 2

PODMUCH TWOJA PLATFORMA WORKÓW DO ODKURZACZY  jest internetowym sklepem za pośrednictwem, którego użytkownicy mogą nabywać oferowane produkty(worki do odkurzaczy, filtry do odkurzaczy, ściereczki z mikrofirby. 

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem worekdoodkurzacza.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy  na stronie sklepu  wypełnić wskazany na tej stronie formularz.

 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego produktu, wybór liczby produktów i kliknięcie znaku dodaj do koszyka. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie worekdoodkurzacza.pl bez dodatkowej opłaty.

 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją)   potwierdzający przyjęcie zamówienia. 

§ 5

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,   Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a worekdoodkurzacza.pl. zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek worekdoodkurzacza.pl. który pokrywa związane z tym koszty.

 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, worekdoodkurzcza.pl  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, worekdoodkurzacza.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi worekdoodkurzacza.pl.

 & 7   

      1. Do zakupionych produktów w naszym sklepie wystawiamy rachunek.


          Nie wystawiamy Faktur Vat.